Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp, handlingsbehov:

Er der skimmelsvamp i din bolig, eller er der mistanke om skimmelsvamp, skal dette tages meget alvorligt.

I skimmelsvampsager er tiden som regel kostbar og her gælder det om at afgrænse de skadede områder samt lokalisere og afhjælpe årsagen hurtigst muligt.

Skimmelsvamp, synlig eller skjult?

Skimmelsvamp kan være synligt på overflader, der ses som grønne, sorte, brune eller hvide skjolder.

Skimmelsvamp kan også forekomme skjult bag gulv-, væg- eller loftsbeklædninger.

Tit medfører skimmelsvampe en muggen lugt i de berørte områder.

Skimmelsvamp symptomer?

Skimmelsvamp på overflader og i konstruktioner frigiver sporer i luften og kan medføre symptomer som f.eks.:

 • Åndedrætsbesvær
 • Hoste
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Irriterede øjne
 • Koncentrationsbesvær

Lejerens rettigheder, udlejerens forpligtelser?

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du straks kontakte udlejeren. Udlejeren er forpligtet til at sætte en undersøgelse af dit lejemål i værk.

Kommunalbestyrelsen har også pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger.

Hvis skimmelsvamp skyldes svigt i bygningens konstruktion, fugtskader eller misvedligeholdelse af klimaskærmen, er udlejeren forpligtet til at fjerne skimmelsvampen.

Hvis årsagen er forkert beboeradfærd, kan det være lejerens ansvar at fjerne skimmelsvampen. 

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

 • Måling af skimmelsvampvækst
 • Artsbestemmelse af skimmelsvampe
 • Måling af mikroorganismer i luften
 • Fugtmåling
 • Lokalisering og afgrænsning af skader
 • Udarbejdelse af handlingsplan
 • Behandling af forsikringsskader
 • Kontakt til udlejeren / myndigheder