PCB

PCB, hvad er det?

PCB er en forkortelse af polyklorerede bitenyler. Stoffet er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer i perioden 1950 - 1977. PCB er forbudt og er optaget på EU's liste over farlige stoffer.

PCB indgår som én af de 12 miljøgifte, der går under fællesbetegnelsen "The dirty dozen", som beskrevet i Stockholm-konventionen, som de fleste lande har tilsluttet sig med henblik på at nedbringe mængden af disse stoffer.

Hvor kan PCB forekomme?

 • Termoruder
 • Indvendige og udvendige fugemasser
 • Gulvmasser
 • Maling, ved behov for særlig holdbarhed
 • Gulvbelægning i vådrum og på steder med kraftig slid
 • Isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr
 • Kondensatorer i køleskabe, lysarmaturer og elektriske apparater
 • Transformatorer
 • Elektriske kabler.

Sundhedsskadelige egenskaber:

Vi optager PCB i kroppen gennem vores kost, ved indånding og via hudkontakt. Hvis vi ophober PCB i kroppen over en længere periode kan det medføre helbredsskader. PCB formodes ikke at medføre akut sygdom ved kortvarig påvirkning fra stærkt forhøjede PCB-niveauer.

Håndtering af byggematerialer med PCB:

Det er bygherrens forpligtelse at informere håndværkerne om PCB i byggematerialer ved ombygning og renovering.

Det anbefales at registrere bygningsdele med PCB, før der indhentes håndværkertilbud.

Evt. PCB i byggemateriale, skal fremgå af udbudsmateriale, således at håndværkeren kan prissætte merudgifter for korrekt PCB-håndtering.

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

 • Registrering af PCB i byggematerialer
 • Registrering af sekundære PCB kilder
 • Udarbejdelse af handlingsplan
 • Tilsyn med PCB-sanering
 • Instruks til affaldshåndtering
 • Udarbejdelse af sikkerhedsplan (PSS)
 • Kontakt til udlejeren / myndigheder
 • Syn og skøn