Forsikringsskader

Forsikringsskader:

I forbindelse med anmeldelse af bygningsskader til villa-, ejerskifte- eller byggeskadeforsikring kan det være en god ide at indhente råd hos en byggesagkyndig, som er din rådgiver og varetager dine interesser.

Det er ikke nødvendigvis forsikringens opgave at lokalisere skader og afgrænse skadens omfang.

Forsikringssager forløber ofte mere smidig, hvis skadens art og omfang er defineret, før skaden anmeldes.

Hvad kan du gøre?

Start altid med at læse din forsikringspolice igennem for at finde ud af, om du overhovedet er forsikret mod den foreliggende skadetype.

Læs også forsikringsbetingelser igennem og se, om den type skade er dækningsberettiget.

Hvis du er i tvivl, så indhent råd hos en byggesagkyndig.

Hvorfor en byggesagkyndig?

En byggesagkyndig med erfaring i forsikringsskader, kan hjælpe dig med at undersøge skadeårsagen og kan hjælpe med en korrekt formuleret skadeanmeldelse.

F.eks. dækker en forsikring som regel ikke skimmelsvamp og du vil sandsynligvis få afslag ved skadeanmeldelse.

Kan din byggesagkyndig dog dokumentere, at årsagen til skimmelsvamp er en anden, dækningsberettiget skade, skal skaden samt sanering efter skimmelsvamp dækkes af forsikringen.

Forundersøgelser?

I nogle tilfælde, kan det være en fordel, hvis forsikringstager sætter forundersøgelser i værk for at præcisere skadens art og omfang. F.eks. kan det være en fordel, hvis der til skadeanmeldelsen lægges et analysesvar for trænedbrydende svampe og et notat om skadens omfang.

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

  • Håndtering af forsikringsskader
  • Byggeskadeanalyse
  • Præcisering af skadetypen
  • Afgrænsning af skadede områder
  • Lokalisering af skadeårsagen
  • Handlingsplan ifm. skader
  • Syn og skøn