ASBEST i byggematerialer

Asbest, hvad er det?

Asbest er en fællesbetegnelse for særlige typer naturligt forekommende mineraler, der gennem 1900-tallet har været et meget anvendt materiale inden for en lang række industrier og håndværk, herunder også byggebranchen, på grund af dens lette formbarhed, store styrke og modstandsdygtighed, især over for varme.

Hvor kan asbest forekomme?

 • Bølgeeternitplader
 • Eternitskifer
 • Tagpap
 • Facadebeklædninger
 • Loftsplader
 • Magnesitgulve
 • Vinylgulve
 • Teknisk isolering
 • Fliseklæb

Sundhedsskadelige egenskaber:

Asbest anses for at være kræftfremkaldende.

Asbestfibrenes meget lille størrelse betyder, at støvet kan trænge helt ud i de allermindste forgreninger af lungerne.

Håndtering af byggematerialer med asbest:

Det er bygherrens forpligtelse at informere håndværkerne om asbest i byggematerialer ved ombygning og renovering.

Det anbefales at registrere bygningsdele med asbest, før der indhentes håndværkertilbud.

Evt. asbest i byggemateriale, skal fremgå af udbudsmateriale, således at håndværkeren kan prissætte merudgifter for korrekt asbesthåndtering.

Der stilles særlige krav til håndværkerens uddannelse i forbindelse med asbesthåndtering.

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

 • Registrering af asbest i byggematerialer
 • Registrering af asbest i husstøv
 • Udarbejdelse af handlingsplan
 • Tilsyn med asbestsanering
 • Kontrolmålinger efter asbestsanering
 • Udarbejdelse af sikkerhedsplan (PSS)
 • Kontakt til udlejeren / myndigheder
 • Syn og skøn