Höflich er en rådgivende virksomhed indenfor byggeteknik

Vores speciale er

  • Bygherrerådgivning
  • Bygningsanalyse
  • Bygningsejerrådgivning

Vi ønsker, at vores kunder oplever os som et servicemindet firma, som arbejder på fagligt højt niveau. Höflichs mål er at vores rådgivning altid medfører økonomisk og kvalitetsmæssig fordel for kundens projekter.

Höflich råder over moderne måleudstyr, samt værktøjer til lokalisering af skjulte bygningsskader og udstyr til at udføre tests i forbindelse med bygnings- og indeklimaundersøgelser.

Fagviden opdateres løbende ved videreuddannelse og kurser.

 

Kompentencer

Uddannet indenfor byggeskadeanalyse og indeklimadianostik:

  • Mikrobiologi
  • Fugtteknik
  • PCB forurening
  • Aasbest i byggematerialer
  • Radon i bygninger
  • Tungmetaller i byggematerialer

Uddannet indenfor byggejura:

Beskikket som byggesagkyndig (retsplejeloven § 404, stk.3)

Uddannet sikkerhedskoordinator

Certificeret Mycometer® laboratorium til skimmelanalyse
Certificeret BactiQuant® laboratorium til bakterieanalyse