Fugt i huset

Fugt, handlingsbehov:

For høj fugt i bygningsdelene kan nedsætte bygningens levetid og kan medføre følgeskader som f.eks. skimmelsvamp eller råd og trænedbrydende svamp.

Det gælder om at afgrænse de skadede områder samt lokalisere og afhjælpe årsagen hurtigst muligt.

Årsager til fugt?

Fugten kan skyldes pludselig opståede skader som f.eks. rørbrud, storm- eller skybrudskader. Disse skader er som regel dækket af en husforsikring.

Årsagen til fugt kan også være svigt i bygningsdele eller manglende vedligehold af bygningens klimaskærm.

Fugten kan også skyldes manglende ventilation i boligen, kælder eller tagrum.

Utilstrækkelig udtørring af fugt i byggefasen kan også medføre følgeskader.

Fugtmåling?

Fugt kan måles ved hjælp af mange forskellige metoder, afhængig af det materiale, der måles og forventninger til måleresultatets nøjagtighed.

Skal der lokaliseres og afgrænses områder med for højt fugtindhold, kan der udføres ikke-destruktive målinger på overfladen.

Er der behov for målinger i dybden, eller mere nøjagtige målinger, kan det være nødvendigt med destruktive målinger.

Observation af rumklima?

Med dataloggere kan der udføres måling af luftfugtighed og lufttemperatur over et længere tidsrum.

Denne målemetode anvendes f.eks. ved observation af rumklima i boliger eller til kvalitetssikring ifm nybyggeri eller til afhjælpning af fugtskader.

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

  • Måling af fugt i byggematerialer
  • Måling af luftfugtighed og -temperatur
  • Observation af rumklima
  • Lokalisering af skadede områder
  • Lokalisering af skadeårsag
  • Handlingsplan ifm. fugtskader
  • Håndtering af forsikringsskader
  • Syn og skøn