Radon

Hvad er RADON?

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv luftart. Gassen er farveløs og kan ikke ses, lugtes, høres, smages eller føles.

Radon findes overalt i jorden og de deraf fremstillede byggematerialer. Radon henfalder til en række andre grundstoffer, der også er radioaktive.

Sundhedsskadelige egenskaber?

Henfald af radon genererer alfastråling, som giver skader på levende celler ved tæt kontakt. Da alfastråling stoppes af det yderste hudlag, som består af døde celler, er det inde i kroppen og i lungeregionen de største skader af radon kan ses (World Health Organization, 2009 og www.sst.dk).

Ifølge WHO er indånding af radon den næstvigtigste årsag til udvikling af lungekræft hos mennesker efter rygning. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon er årsag til 9% af de nye lungekræfttilfælde i Danmark (www.sst.dk). Lungekræft er en af de hyppigste kræftformer i Danmark med mere end 4000 nye tilfælde om året.

Radonsikring af huse?

Huse kan og skal sikres mod radon.

Bygningsreglement stiller krav til radonindholdet i inderluften i nybyggeri.

Bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3.

Ved nybyggeri skal terrændækket tætnes mod radon.

Radonsug betragtes som det mest effektive tiltag til radonsikring og anbefales til nybyggeri og kan i visse tilfælde også etableres i eksisterende bygninger.

Øget luftskifte kan også sænke radonbelastning. Mekanisk udsugning eller ventilation kan dog medføre undertryk i bygningen og øge radonbelastningen.

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

  • Måling af radon
  • Lokalisering af utætheder
  • Udarbejdelse af handlingsplan
  • Projektering af radonsikring
  • Kvalitetskontrol af radonsikring
  • Tilsyn med radonsikring
  • Kontakt til udlejeren / myndigheder