RÅD og SVAMP i konstruktionerne

RÅD og SVAMP i konstruktionerne:

Svamp betegner enhver skade forårsaget af svampeangreb, der er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid.

Råd betegner skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse.

Årsagen?

Råd og svamp opstår i forbindelse med for højt fugtindhold i konstruktionerne.

Råd opstår typisk når træet har været udsat for langvarig fugttilgang.

Trænedbrydende svamp opstår hyppigst allerede ved kortvarig opfugtning af træet i forbindelse med vandskader.

Handlingsbehov?

Er der råd eller svamp i husets konstruktioner gælder det om at afgrænse de skadede områder samt lokalisere og afhjælpe årsagen hurtigst muligt.

For afhjælpning af skaderne er det ofte nødvendigt at analysere svampetypen ved mikroskopi af materialeprøver.

Dette har også stor betydning for forsikringsafgørelse ved evt. om skaderne er dækningsberettiget.

Forsikring?

Det er under alle omstændigheder en god ide at informere hus- eller ejerskifteforsikringen om de registrerede skader.

Typisk er trænedbrydende svamp en dækningsberettiget skade, da den opstår som følgeskade af akut lækage, rørbrud eller skade på bygningens klimaskærm.

Rådskader er langsomt forløbende og betragtes ofte som manglende vedligehold eller naturligt nedbrydelse pga. bygningsdelens levetid.

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

  • Prøveudtagning til mikroskopiundersøgelse
  • Fugtmåling
  • Lokalisering og afgrænsning af skader
  • Udarbejdelse af handlingsplan
  • Behandling af forsikringsskader
  • Kontakt til udlejeren / myndigheder
  • Syn og skøn