Indeklimaundersøgelser

Indeklima:

Har du problemer med indeklimaet skal dette tages meget alvorligt.

Op til 95% af tiden opholder vi os indenfor og det er derfor vigtigt med et godt indeklima.

Vi tilbyder mange forskellige indeklimaundersøgelser:

  • Skimmelsvampe (Kvantitativ analyse jf. DS 3033)
  • Mikroorganismer (QPCR analyse af mikroorganismer i husstøv)
  • PCB (Kvantitativ 7 congen XAX-2)
  • Aldehyder (Aldehydscreening, jf. ISO 16000-3, DNPH)
  • VOC (VOC screening jf. ISO16000-6, TENAX)
  • Træbeskyttelsesmidler (Gaschromatographie - Massenspektrometrie)
  • Asbest (Luftmåling, mikroskopi PLM/DSO)
  • Radon (Jf. SBI 2070)
  • Finpartikler (TROTEC PC220)

Indeklimaundersøgelse:

En grundig indeklimaundersøgelse starter altid med en dialog mellem bygningens bruger og den byggesagkyndige.

Derefter udføres en besigtigelse af bygningen.

Efter besigtigelsen vil den byggesagkyndige udarbejde en undersøgelsesstrategi og afgøre hvilken type undersøgelse der sættes i værk og om der skal involveres andre specialister.

Efter undersøgelsen afrapporteres undersøgelsens resultat, den mulige skadeårsag, og der udarbejdes en handlingsplan til forbedring af indeklimaet.

Som regel skal der udføres kontrolmålinger efter skadeafhjælpningen.