Indeklimaundersøgelse

Indeklima:

Har du problemer med indeklimaet skal dette tages meget alvorligt.

Op til 95% af tiden opholder vi os indenfor og det er derfor vigtigt med et godt indeklima.

Symptomer på dårligt indeklima:

 • Hyppige forkølelser
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Hæshed
 • Hoste
 • Kløende / irriterede øjne

Indeklimaproblemer:

 • Skimmelsvamp
 • Fugt
 • Radon
 • Afgasning
 • Asbest
 • Træk
 • Luftsskifte
 • PCB

Indeklimaundersøgelse:

En grundig indeklimaundersøgelse starter altid med en dialog mellem bygningens bruger og den byggesagkyndige.

Derefter udføres en besigtigelse af bygningen.

Efter besigtigelsen vil den byggesagkyndige afgøre, hvilken type undersøgelse der sættes i værk og om der skal involveres andre specialister.

Efter undersøgelsen afrapporteres undersøgelsens resultat, den mulige skadeårsag, og der udarbejdes en handlingsplan til forbedring af indeklimaet.

Som regel skal der udføres kontrolmålinger efter skadeafhjælpningen.

Höflich – Byggeteknisk rådgivning

 • Måling af skimmelsvampvækst
 • Artsbestemmelse af skimmelsvampe
 • Måling af mikroorganismer i luften
 • Fugtmåling
 • Måling af asbeststøv i luften
 • Måling af radon
 • Måling af PCB i byggematerialer
 • Udarbejdelse af handlingsplan