Offentlige referencer

Nedenfor vises kun en lille udpluk af vores offentlige referencer.

Vi er hvert år rådgiver ifm. mange forskellige offentlige bygge-, og renoveringsprojekter og rådgiver offentlige bygherre ifm. skade, indeklima og miljøsager.

Deutsche Schule Apenrade

Rådgivning ifm. vandskade
Skadeanalyse
Saneringskoncept
Tilsyn
Saneringskontrol

Børnehuset Møllegade

Indeklimaundersøgelser
Luftmålinger
Skimmelmålinger

Sonder Otting Skole

Indeklimaundersøgelser
Luftmålinger
Skimmelmålinger
Miljømålinger

Sønderborg Kommune, Skansen

Fugtundersøgelse af trægulv i idrætshal

Skadeanalyse

Byggeskadefonden, Ærøskøbing Plejehjem

C eftersyn, særlige undersøgelser af bygningsskader

Byggeskadeanalyse
Afhjælpningskoncept
Byggeprogram

Sønderborg Kommune, Nydamskolen

Analyse af mikrobiel indeklimabelastning

Indeklimaanalyse

Sønderborg Kommune, Broagerskole

Udarbejdning af Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS ifm. totalrenovering af tagene

Sikkerhedskoordination

Sønderborg Kommune, Nørreskovskolen, Guderup

Udarbejdning af Plan for Sikkerhed og Sundhed, sikkerhedstilsyn ifm. totalrenovering af tagene

Sikkerhedskoordination

Byggeskadefonden, Garvergården, Christiansfeld

Analyse af fugtrelaterede skader, tilsyn fugt- og skimmelrenovering, saneringskontrol

Bygningsskadeanalyse
Saneringskoncept
Saneringskontrol

Region Syddanmark: Den Lægelige Videreuddannelse, HR HUSET

Analyse af mikrobiel indeklimabelastning og fugtrelaterede bygningsskader

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept

Region Syddanmark: Specialcenter for voksne med handicap – Østruplund

Analyse af mikrobiel indeklimabelastning og fugtrelaterede bygningsskader

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept

Egernsund Kirke

Analyse af fugtrelaterede bygningsskader

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept

Region Syddanmark: Bognæs, bo- og aktivitetscenter

Miljøregistrering ifm. totalrenovering

Miljøregistrering:
Asbest
PCB
Tungmetaller

 

Region Syddanmark, Teglværksparken Middelfart

Miljøregistrering ifm. totalrenovering

Miljøregistrering:
Asbest
PCB
Tungmetaller

 

Byggeskadefonden, pulje SVN119

1 års eftersyn for byggeskadefonden

1 års eftersyn

 

Aabenraa Kommune, Stubbæk Skole

Miljøregistrering ifm. nedrivning

Miljøregistrering:
Asbest
PCB
Tungmetaller

 

Aabenraa Kommune, Nedrivningspulje 2012-2013

Miljøregistrering ifm. nedrivning af ca. 15 ejendomme

Miljøregistrering:
Asbest
PCB
Tungmetaller

 

Sønderborg Kommune, Lilleskov Børnehave

Projektering ifm. ombygning/renovering af Lilleskovens Børnehave, Nordborg

Projektering

 

Den Rytmiske Efterskole Baaring

Myndighedsbehandling, bygherrerådgivning

Myndighedsbehandling
Bygherrerådgivning

 

Byggeskadefonden, pulje SVN1018

1 års eftersyn for byggeskadefonden

1 års eftersyn

 

Syd Dansk Universitet, SDU Odense Byggeafsnit 36/Campus

Kvalitetssikring ifm. afhjælpning af skader på betonelementer

Kvalitetssikring
Mangelgennemgang

 

Syd Dansk Universitet, SDU Odense Byggeafsnit 37/Campus

Kvalitetssikring ifm. afhjælpning af skader på stålkonstruktioner

Kvalitetssikring
Mangelgennemgang

 

Alssund Gymnasium, mangelgennemgang

1 års mangelgennemgang ifm. totalrenovering af tag

1 års mangelgennemgang
Kvalitetssikring
Bygherrerådgivning

 

Byggeskadefonden, pulje K597

5 års eftersyn for byggeskadefonden I alt ca. 6.000m2

5  års eftersyn

 

Tangmose Børnehave, Høruphav

Miljøregistrering af PCB i klimaskærm

Miljøregistrering:
PCB

 

Aabenraa Kommune

Analyse af svampeskade på Fjordvejen 98, Sønderhav

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept

 

Tønder Kommune: Digeskole i Højer

Miljøundersøgelser og saneringskontrol i teknikrum

Miljøregistrering:
Asbest

 

Dansk Central Bibliotek, Flensborg

Analyse af mikrobiel indeklimabelastning, saneringskoncept, projektledelse sanering

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept
Projektledelse

 

Region Syddanmark: Sundhedscenter Varde

Miljøregistrering ifm. totalrenovering

Miljøregistrering:
Asbest
PCB
Tungmetaller

 

Sønderborg Kommune, Børnegården Møllegade

Analyse af mikrobiel indeklimabelastning og fugtrelaterede bygningsskader

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept

 

Sønderborg Kommune, Humlehøjhallen

Analyse af fugtrelaterede bygningsskader i paptag

Bygningsanalyse

 

Middelfart Kommune, Børnegården Teglværksgården

Miljøregistrering ifm. nedrivning

Miljøregistrering:
Asbest
PCB
Tungmetaller

 

Den Sociale Udviklingsfond, Opholdssted Kolding

Analyse af mikrobiel indeklimabelastning og fugtrelaterede bygningsskader

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept

 

Sønderborg Kommune, 10eren, Sønderskovskolen

Miljøregistrering ifm. PCB

Miljøregistrering
Luftmålinger
Handlingsplan

 

Byggeskadefonden, Ellestokken Nordborg

Byggeskadeanalyse ifm. konstruktionsfejl

Skadeanalyse
Afhjælpningsprojekt
Kvalitetssikring

 

Bov sogn: Kirkecenter Padborg

Rådgivning i forbindelse med indeklimaproblemer

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Bygherrerådgivning

 

Aabenraa Kommune: Hjælpemiddelhuset

Analyse af mikrobiel indeklimabelastning

Bygningsanalyse
Indeklimaanalyse
Saneringskoncept

 

Tønder Kommune: Tønder Sygehus

Miljøundersøgelser og saneringskontrol i teknikkælder

Miljøregistrering:
Asbest