Laboratorie

Vi udfører følgende analyser på eget laboratorium:

 • Kvantitativ analyse af skimmelsvampe på overflader
 • Kvantitativ analyse af skimmelsvampe i byggematerialer
 • Kvantitativ analyse af skimmelsvampe i rumluft
 • Kvantitativ analyse af bakterier på overflader
 • Fugtudligningsmålinger i målekammer

Vi udfører luftmålinger og prøveudtagelse og præparerer prøver til analyse på eksterne laboratorier:

 • Mikroskopi af skimmelsvampe
 • Dyrkningsprøver Skimmelsvampe og Bakterier
 • Analyse af trænedbrydende svampe
 • Radonmålinger (digital logger, radonbokse)
 • Asbestundersøgelser (materialeprøver, tapeaftryk og luftmålinger)
 • PCB-undersøgelser (materialeprøver, luftmålinger)
 • Tungmetaller
 • PAH
 • Chlorparaffiner
 • VOC luftmålinger
 • Aldehyd luftmålinger
 • Flere kemiske analyser efter forespørgsel