Seminar om fugt og skimmelsvampe i bygninger

Vi afholder regelmæssige seminarer om fugt og skimmelsvampe i bygninger for:

 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Byggesagkyndige
 • Boligforeninger
 • Kommuner
 • Forsikringer
 • Entreprenører

 

Næste seminar: Fredag den 11. oktober 2019

Tid og sted:

Fredag den 11. oktober 2019,
kl. 8.30 – 13.00
Hotel Alsik
Nørre Havnegade 21-25
6400 Sønderborg

Målgruppe:

Seminaret er særlig rettet mod relevante fagfolk indenfor husprojektering, ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse:

 • Kommuner
 • Boligselskaber
 • Andelsboligforeninger
 • Ejerforeninger
 • Arkitekter
 • Bygningsingeniører
 • Entreprenører
 • Håndværker
 • Forsikringer

Seminarleder:


Byggeskadeanalyse og indeklimadiagnostik:
/Christoph Höflich
Indeklimaekspert


Fugt- og indeklimatekniske vægisolering med kalciumsilikatplader.
/Henrik Bækkedal
Direktør


Intelligente, decentrale ventilationsanlæg til
opholdsrum, kælder og krybekælder:
/Kim Karlsen
Direktør

Program:

8.30-8.45
Introduktion af seminaret.
Præsentation af foredragsholder

8.45-9.30
Basisviden:
Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvamp i bygninger
Skimmelvækst i bygninger
Skimmel og helbred
/Christoph Höflich

9.30-10.15
Skadeproblematik:
Beboeradfærd
Byggeteknisk svigt
Byggefugt ifbm. nybyggeri
/Christoph Höflich

10.15-10.45
Målemetoder og målestrategier:
Traditionelle laboratorieanalyser
DNA test, enzym test
/Christoph Höflich

10.45-11.00 Pause

11.00-11.30
Skimmelsanering
Saneringsmetoder
Finrensning/slutrengøring
Arbejdsmiljø
/Christoph Höflich

11.30-12.15
Vægisolering med kalciumsilikatplader
Metoder til fugtteknisk korrekt vægisolering, som forebyggerskimmel.
/ Henrik Bækkedal

12.15-12.45
Intelligente, decentrale ventilationsanlæg
Metoder til intelligent, fugtsyreret rumventilation til at forebygge fugtproblemer.
/ Kim Karlsen

12.45-13.00
Evaluering og spørgerunde

13.00
Frokost / Gå-hjem sandwich

Tilmelding:

Seminaret er begrænset til maks. 35 deltager.
Tilmeldingen behandles efter ”først til mølle” princippet.
Tilmeldingsgebyr er 1.450,- Kr.
(Ved tilmelding af flere medarbejder fra samme firma gives 10% rabat.)
Der fremsendes en faktura efter tilmeldingen.

Tilmelding sendes senest den 1. oktober 2019 som e-mail: byggeteknik@hoeflich.dk
Ved tilmelding oplys venligst følgende: Navn, Firma, Adresse, Telefon

Ved evt. spørgsmål kontaktes Christoph Höflich: 41 69 41 14