Næste seminar: Fredag den 27. Marts 2020

Tid og sted:

Fredag den 27. Marts 2020,
kl. 8.00 – 13.00
Hotel Alsik
Nørre Havnegade 21-25
6400 Sønderborg

Målgruppe:

Seminaret er særlig rettet mod relevante fagfolk indenfor husprojektering, ejendoms- administration og bygnings- vedligeholdelse:

  • Kommuner

  • Boligselskaber

  • Andelsboligforeninger

  • Ejerforeninger

  • Arkitekter

  • Bygningsingeniører

  • Entreprenører

  • Håndværker

  • Forsikringer

Seminarleder:


Byggeskadeanalyse og indeklimadiagnostik:
/Christoph Höflich
Indeklimaekspert


Effektiv sanering af skimmelsvampeskader og andre biogene skader
/John Lundsgaard
Kemiker, Biolog


Intelligente, decentrale ventilationsanlæg til
opholdsrum, kælder og krybekælder:
/Kim Karlsen
Direktør

Program:

8.00-8.15
Introduktion af seminaret.
Præsentation af foredragsholder

8.15-9.15
Basisviden:
Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvamp i bygninger
Skimmelvækst i bygninger
Skimmel og helbred
/Christoph Höflich

9.15-10.15
Skadeproblematik:
Beboeradfærd
Byggeteknisk svigt
Byggefugt ifm. nybyggeri
/Christoph Höflich

10.15-10.45
Målemetoder og målestrategier:
Traditionelle laboratorieanalyser
DNA-test, enzym test
/Christoph Höflich

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45
Skimmelsanering:
Saneringsmetoder
Finrensing/slutrengøring
Arbejdsmiljø
/Christoph Höflich

11.45-12.15
Effektiv sanering af skimmelsvampeskader
Metoder til kemisk sanering af skimmelsvampeskader
og andre biogene skader
/ John Lundsgaard

12.15-12.45
Intelligente, decentrale ventilationsanlæg
Metoder til intelligent, fugtsyreret
rumventilation til at forebygge fugtproblemer.
/ Kim Karlsen

12.45-13.00
Evaluering og spørgerunde

13.00
Frokost / Gå-hjem sandwich

Tilmelding:

Seminaret er begrænset til maks. 35 deltager.
Tilmeldingen behandles efter ”først til mølle” princippet.
Tilmeldingsgebyr er 1.450,- Kr.
(Ved tilmelding af flere medarbejder fra samme firma gives 10% rabat.)
Der fremsendes en faktura efter tilmeldingen.

Tilmelding sendes senest den 1. Marts 2020 som e-mail: byggeteknik@hoeflich.dk
Ved tilmelding oplys venligst følgende: Navn, Firma, Adresse, Telefon

Ved evt. spørgsmål kontaktes Christoph Höflich: 41 69 41 14