Bygherrerådgivning

Höflich har som kompetent bygherrerådgiver mange års erfaring med byggeledelse og tilsyn på store og små byggepladser.

Vores fagviden om byggejura, giver den nødvendige ekspertise til rådgivning i forbindelse med udarbejdning af kontrakter og aftaler før, under og efter byggefasen.

Mangeårig tegnestueerfaring samt erfaring med fagtilsyn, byggeledelse og byggeskadeanalyse giver os kvalifikationen til at udføre professionel projektgranskning og kvalitetssikring.

Höflich har autorisation som sikkerhedskoordinator og sørger for godt arbejdsmiljø på byggepladser og overholdelse af Arbejdstilsynets regler.

Forundersøgelse

Har du undersøgt risici og muligheder ifm dit byggeprojekt?

Vil der være mulighed for at få byggetilladelse på din byggegrund?

Hvordan er de geotekniske forhold?

Er grunden forurenet?

Hvilke forsyningsledninger er ført til byggegrunden?

Höflich koordinerer dine forundersøgelser, så du er fri for overraskelser i projekterings- og byggefasen.

En grundig forundersøgelse skaber tryghed i byggeriets videre forløb!


Myndighedsbenhandling

Har myndigheder givet tilladelse til dit byggeprojekt?

Blev der søgt og udstillet byggetilladelse?

Skal der søges om dispensation?

Skal der involveres andre myndigheder end kommunen?

Hvad er en lokalplan?

Höflich koordinerer myndighedsbehandling af dit byggeprojekt.

En korrekt myndighedsbehandling er grundstenen til et godt byggeforløb!


Kontrakter

Er dine kontraktforhold i orden?

Hvad skal der gøres, hvis det afleverede arbejde ikke svarer til det der blev aftalt?

Hvilke sanktionsmuligheder har man, hvis tidsplanen ikke overholdes?

Må regningen blive højere end den aftalte pris?

Hvordan skal evt. mangler i 5 års garantiperioden håndteres?

Höflich gransker kontrakter eller hjælper dig med at udarbejde en kontrakt som sikrer bygherrens rettigheder i alle situationer.

En juridisk korrekt kontrakt er et af de vigtigste dokumenter i byggeprocessen!


Projektgranskning

Er projektet blevet kvalitetssikret inden byggeriet starter op?

Er alle byggetekniske detaljer gennemtænkt og ført til papir.

Er der detaljer som du har svært ved at gennemskue?

Er der projekteringsfejl?

Blev der glemt noget?

Höflich gransker tegninger og beskrivelser som du, din håndværker eller din rådgiver har udarbejdet.

Det er billigere at flytte streger end at flytte vægge!


Udbudsmateriale

Ved du hvad du får, når du tager imod det billigste håndværkertilbud?

Er du sikker på, at du få den ydelse du forventer?

Er mængder korrekt defineret?

Er kvaliteten tilstrækkelig beskrevet?

Er konditionerne aftalt korrekt?

Höflich udarbejder udbudsmateriale til dit byggeprojekt, så ved du, hvad du får for dine penge.

Du vil altid få en bedre pris i en konkurrencesituation, end ved en efterbestilling!


Byggeledelse

Hvem styrer processen af dit byggeprojekt?

Hvem koordinerer bygningsaktiviteter?

Hvor høj må håndværkerregninger være?

Hvornår skal den udbetales?

Bliver tidsplanen og budgettet overholdt?

Höflich holder trådene sammen i alle faser af dit byggeprojekt.

En god byggeleder koordinerer byggeforløbet fra opstart til aflevering!


Fagtilsyn

Hvem kontrollerer skjulte bygningsdele før de bliver gjort utilgængelige?

Er fundamenterne støbt og armeret korrekte?

Er tagkonstruktionen forankret korrekt?

Er dampspærren tæt?

Er der skjulte samlinger i installationerne?

Höflich udfører fagtilsyn på byggeteknisk højt niveau.

Et grundigt fagtilsyn øger kvaliteten af dit byggeprojekt!


Kvalitetssikring

Bliver der udført kvalitetskontrol af dit byggeprojekt?

Er der udarbejdet en tilsynsplan som koordinerer, hvad der skal holdes tilsyn med?

Bliver kvalitetskontrol udført på de rigtige tidspunkter?

Bliver kvaliteten registreret og dokumenteret?

Udfører din entreprenør egen kvalitetskontrol?

Höflich sikrer kvaliteten af dit byggeprojekt.

Hver ny bygning er en prototype. Derfor har kvalitetssikring en stor betydning!


Sikkerhedskoordination

Er din byggeplads sikker?

Hvem koordinerer sikkerheden på din byggeplads?

Vidste du, at bygherren har det overordnede ansvar for sikkerheden?

Har din sikkerhedskoordinator den lovpligtige uddannelse?

Er der udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)?

Höflich har både uddannelse og erfaring som sikkerhedskoordinator.

Et godt arbejdsmiljø er det første skridt til god kvalitet!


Afleveringsforretning

Hvordan laves der en afleveringsforretning?

Hvornår må entreprenøren færdigmelde byggeriet?

Hvilke rettigheder har jeg når der konstateres mangler?

Hvornår skal jeg betale slutregningen?

Hvad hvis der konstateres mangler efter jeg har betalt slutregning?

Höflich sørger for, at byggeprojektet bliver afleveret til bygherren på en korrekt måde.

Afleveringsforretning er en af de vigtigste milepæle i byggefasen!


1 års gennemgang

Hvordan reklamerer man mangler som opstår efter aflevering?

Hvilke mangler kan jeg reklamere overfor entreprenøren?

Hvordan skal mangler reklameres?

Hvem må udbedre mangler?

Hvilke rettigheder har jeg som bygherre?

Höflich reklamerer mangler på din bygning og koordinerer mangelafhjælpningen.

1 års gennemgang er et værdifuldt serviceeftersyn for dit hus!