Store interesse for danske skimmel-analysemetoder

Information

Höflich præsenterer danske skimmel-analysemetoder til tyske sagkyndige.

Christoph Höflich har præsenteret den danske mycometer© metode til tyske kollegaer på ”Schimmelfachtagung Hamburg” og ”Pilztagung Bonn”.

I Tyskland udføres indeklimaundersøgelser typisk med luftmålinger. Der udtages som regel passive luftpartikel-prøver og prøver af spiredygtige sporer fra rumluften. Disse målemetoder bliver sjældne anvend i Danmark, fordi de betragtes ikke som særlig repræsentativ.

De tyske kollegaer er meget interesseret i danske målemetoder. På tyske kongresser opstår der ofte livlige, faglige diskussioner om danske undersøgelsesstrategier.


Med venlig hilsen

files/nyheder/ch-grafik.jpg

Christoph Höflich

Byggeskadeanalyse
Indeklimadiagnostik

Gå tilbage