Höflich er nu også certificeret laboratorium til analyse af bakterier

Höflich er nu også certificeret til at analysere Bakterier.

Analysen udføres med Mycomerer© mobil analyseudstyr, og er en præcis analysemetode til at udføre kvantitative bakteriemålinger.

Bakterieforureninger opstår ofte i forbindelse rørbrud i kloaksystemet eller oversvømmelse. Bakterier er dog også et problem i forbindelse med andre fugtskader. Ved særlig høj fugtbelastning kan det ske, at skimmelsvampe ikke er den primære mikrobielle belastning, men bakterievækst.

Bakterier er ofte hygrofil, det vil siger de er meget fugtkrævende. Derfor er det vigtig, at der ved analyse af fugtrelaterede bygningsskader, ikke udelukkende kigges på skimmelsvampebelastning, men også på bakteriebelastning.

Bakterier kan – lige som skimmelsvampe – har en negativ indflydelse på bygningernes indeklima, og kan medføre bygningsrelaterede helbredssymptomer.


Med venlig hilsen

files/nyheder/ch-grafik.jpg

Christoph Höflich

Byggeskadeanalyse
Indeklimadiagnostik

Gå tilbage